OVERVIEW OF THE SCIENTIFIC RESULTS IN THE FIELD OF SHRUBS CROPS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Authors

  • S. Parascovia Small Fruits Laboratory of IP Scientific and Practical Institute of Horticulture and Food Technologies, Republic of Moldova Author

DOI:

https://doi.org/10.51258/RJH.2023.07

Keywords:

agricultural sciences, shrub species, cultivars, productions, Republic of Moldova.

Abstract

The paper presents the results analysis of evolution stages on Fruit Growing Institution created in 1910 and of the scientific research carried out, as well as the contribution of scientists in the development of shrub species cultivation within Scientific Research Institute of Fruit Growing, Viticulture and Winemaking in Moldova during the 1946 to present, which were involved more than 70% of women researchers. The period of 2011-2019, compared with the period of 1974-1989 the average of strawberry harvest increased by 67.98% and average weight of berry by 60.84%. The average of blackcurrant harvest increased by 53.73%, the berry weight - by 20.0%. The average raspberry harvest increased by 78.31%, the berry weight by 4.17%. The average of gooseberry harvest increased by 85.4%, while the average of berry weight decreased by 19.4%. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Caterenciuc C. and Sava P. (2020). Aprecierea dezvoltării unor soiuri de mur în condiţiile Republicii Moldova. Culegere de lucrări științifice consacrată aniversării a 110 ani de activitate științifică a IP IȘPHTA. Realizări științifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare. Chișinău, 2020, p.311-316. ISBN: 978-9975-56-808-1

Cazacov I.V. (2009) Sostoianie I perspective razvitia iagodovodstva v Rossii. Plodovodstvo I iagovodstvo Rossii, Moscva, 2009, s.64-72.

Cepoiu N., Chira A. and Chira L. (1996). Curs de pomicultură biologică, București, 1996, p.21-92.

Dushutia K. (1961). Novie moldavskie sorta zemlianiki. Jurnal Sadovodstvo, vinogradarstvo I vinodelie Moldavii. № 8, 1961, с. 31-32.

Condratiev V.D. (1962). Ulucishenie porodno-sortovogo sostava plodovâh I iagodnâh kulitur. Trudî Mold NII Sadovodstva, vinogradarstva i vinodelia, t.VIII, Chişinău,1962, s.87-108.

Duşutina K.K. (1962). Novâe dlia Moldavii sorta iagodnâh kulitur. Chişinău, 1962, 12 p.

Duşutina K.K. (1966). Noi soiuri de căpşun în Moldova. Chişinău, 1966, 12 p.

Masiucova Ol (1967). Sortoizucenie malinâ, smorodinâ I crâjovnica. Trudâ Mold. NII Sadovodstva, vinogradovstva I vinodelia, Kishinău, t.XII, 1967, s.199-201.

Novic G. А. and Clacotscaia N. V. (2021). Tovarnâe pocazateli novâh introduţirovannâh sortov zemlianichi sadovoi. Plodovodstvo. Samohvalovici,Т. 33, 2021, p.101-105.

Policarpova L. (2015). Tehnologia cultivării arbuştilor fructiferi. Chişinău, editura Cartea Moldovenească,1989, p.172.

Sava P. (2012). Bazele ştiintifice ale culturii agrisului în Republica Moldova. Monografie, Tipografia UASM, Chişinău, 2012, 191 pag.

. Sava P. (2003). Productivitatea agrișului în funcție de soi și distanța de plantare. Autoreferatul tezei de doctor în agricultură. Tipografia UASM, 2003) Chişinău, 2003, 21 p

Sava P. (2015). Cultura zmeurului în Republica Moldova. Monografie. Tipografia Reclama, Chișinău, 2016,157 p. ISBN 9975-62-124

Sava P (2015). Cercetări orientate la dezvoltarea culturilor bacifere. Revista de știință, inovare și artă Akademos, nr. 2, 2015, p.111-116. ISSN 1857-0461.

Sava P. (2019). Sporirea productivității agrișului și zmeurului în cultura intensivă prin selectarea soiurilor și perfecționarea structurii plantațiilor. Autoreferatul tezei de doctor habilitat în științe agricole. Tipografia Print-Caro, Chişinău, 2019, 46 p.

Sava P., Gherasimova E. (2020). Dezvoltarea și fructificarea unor soiuri de cătină albă în Republica Moldova. Culegere de lucrări științifice consacrată aniversării a 110 ani de activitate științifică a IP IȘPHTA. Realizări științifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare.Chișinău, 2020, p.291-296.ISBN: 978-9975-56-808-1.

Sava P (2021). Productivnosti I prodoljitelinosti sroca expluataţii nasajdenii crâjovnica v usloviah Respublichi Moldova. IV International Agriculture Congress, (UTAK 2021), editors dr.Tuba Bak, dr. Emrah Guler, Turkey 2021, p. 58-64.ISBN: 978-605-80128-6-8.

Sava P, Caraman I. (2022). Influenţa factorilor climatic asupra productivității unor specii de arbuşti fructiferi. Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, cat. B, Akademos, nr. 1(64), 2022, p.18-23. ISSN: 1857-0461.

Sava P, Caterenciuc C., Rusnac C., Gherasimova, E. (2022). Evoluţia fenofazelor de dezvoltare a unor specii de arbusti fructiferi în Republica Moldova. Revista Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia, Cat.C, nr.2 (88), 2022, p.6-16. ISSN: 1857-3142

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

(1)
S. Parascovia. OVERVIEW OF THE SCIENTIFIC RESULTS IN THE FIELD OF SHRUBS CROPS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. RJH 2023, 4, 67-76. https://doi.org/10.51258/RJH.2023.07.

Similar Articles

1-10 of 80

You may also start an advanced similarity search for this article.